فهرست کتاب‌های آموزش ریاضی

فهرست کتابهای آموزش ریاضی پیشنهادی:

برای دانلود هر کتاب روی آن یا لینک دانلود کلیک کنید.

 

کتاب‌های ون- د- وال و همکاران که منبع بسیاری از کلاس‌های «آموزش ریاضی» برای معلمان و دانشجو معلمان است، در ادامه آمده‌اند.

کتاب ۲ و ۳ و ۴ به ترتیب برای مطالعه معلمان پایه‌های پیش تا دوم، سوم تا پنجم و ششم تا هشتم مناسب است. هر کدام از این سه کتاب‌ دو بخش دارند. بخش اول این کتاب‌ها که بسیار مشابه هم و عمومی‌تر از بخش دوم آن‌ها است، در کارگروه آموزش ریاضی دوره اول دبستان‌های مفید مطالعه شده و قسمت‌هایی از آن برای مطالعه علاقه‌مندان در دست ترجمه است.

 1. Van de Walle, J. A., Karp K. S., Bay-Williams, J. M., (2020). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally (Eighth Edition). NJ: Pearson.
 2. Van de Walle, J. A., Lovin, L. H., Karp K. S., Bay-Williams, J. M., (2018). Teaching Student-Centered Mathematics, Developmentally Appropriate Instruction for Grades PreK–2 (Third Edition), Pearson Education.
 3. Van de Walle, J. A., Karp K. S., Lovin, L. H., Bay-Williams, J. M., (2018). Teaching Student-Centered Mathematics, Developmentally Appropriate Instruction for Grades 3-5 (Third Edition), Pearson Education.
 4. Van de Walle, J. A., Bay-Williams, Lovin, L. H., J. M., Karp K. S., (2018). Teaching Student-Centered Mathematics, Developmentally Appropriate Instruction for Grades 6-8 (Third Edition), Pearson Education.

 

کتاب توماس سونابند که در ادامه آمده است، منبع برخی از کلاس‌های «ریاضی» برای معلمان و دانشجو معلمان است. این کتاب در کارگروه آموزش ریاضی دوره دوم دبستان‌های مفید در طول سه سال مطالعه شده و با نام «ریاضیات برای معلمان با رویکرد تعاملی» ترجمه شده است و به زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار می گیرد.

Sonnabend, T. (2010). Mathematics for Teachers: an Interactive Approach for Grades k–8 (fourth edition). CA: Brooks/Cole.

 

این چهار کتاب که ایده آن‌ها بکارگیری مطالعات در کلاس درس است، برای تأمل روی جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، کسر و نسبت و تناسب بسیار مفید و روان هستند:

 1. Caroline B. Ebby, Elizabeth T. Hulbert, and Rachel M. Broadhead. (2021). A Focus on Addition and Subtraction – Bringing MathematicsEducation Research to the Classroom
 2. Caroline B. Ebby, Elizabeth T. Hulbert, and Rachel M. Broadhead. (2017). A Focus on Multiplication and Division – Bringing MathematicsEducation Research to the Classroom
 3. Robert E. Laird, Edwin L. Marsden, Marjorie M. Petit, Caroline B. Ebby. (2023). A Focus on Fractions: Bringing Mathematics Education Research to the Classroom
 4. Marjorie M. Petit, Robert E. Laird, Matthew F. Wyneken, Frances R. Huntoon, Mary D. Abele-Austin and Jean D. Sequeira . (2020). A Focus on Ratios and Proportions: Bringing Mathematics Education Research to the Classroom

 

کتاب معروف موزر و همکاران منبع برخی از کلاس‌های «ریاضی» برای معلمان و دانشجو معلمان است.

Musser, G.L., Burger, W. F., Peterson, B. E. (2008). Mathematics for elementary teachers: A contemporary approach (eighth edition). NJ: John Wiley & Sons

 

کتاب زیر به معلمان و دانشجو معلمان در درک مفاهیم ریاضی دوره دبستان و استفاده از این درک در آموزش، کمک می کند. این کتاب مثال‌های متنوعی در موضوعات مختلف ریاضی دارد.

Patrick Barmby, Lynn Bilsborough, Tony Harries, Steve Higgins.(2009) Primary Mathematics Teaching for Understanding

 

کتاب‌هایی که در ادامه می‌آید کتاب‌های ماریان اسمال است که در حوزه «آموزش ریاضی» دسته‌بندی می‌شود.

اولین کتاب که نام آن «سوال خوب» است، درباره گوناگون‌سازی آموزش ریاضی است و به جز تعریف و روش‌هایی که برای گوناگون‌سازی پیشنهاد می‌دهد، مثال‌هایی در موضوعات مختلف برای آموزش ریاضی پیش تا هشتم دارد.

ماریان اسمال در کتاب‌های دیگر خود نیز به همین ایده گوناگون‌سازی می‌پردازد.

دومین کتاب درباره کسر است و فعالیت‌های متنوع و سازگاری برای پیش تا هفتم در این موضوع ارائه می‌دهد.

سومین کتاب فعالیت‌هایی برای جبر از پیش‌دبستان تا هشتم دارد.

چهارمین کتاب فعالیت‌های متنوعی را برای ساخته شدن تفکر نسبتی از پیش تا هشتم پیشنهاد داده است.

پنجمین کتاب درباره آموزش تفکر ریاضی است و شامل سوال‌هایی برای تقویت روال‌ها و فرآیندهای ریاضی در پایه‌های پیش تا هشتم است.

ششمین کتاب درباره رویکرد دیداری در آموزش ریاضی است و فعالیت‌هایی برای پیش تا هشتم دارد.

 1. Marian Small (2008). Good Questions, Great Ways to Differentiate Mathematics Instruction in the Standards-Based Classroom
 2. Marian Small (2014). Uncomplicating FRACTIONS to Meet Common Core Standards in Math, K–7
 3. Marian Small (2014). Uncomplicating ALGEBR A ALGEBRA to Meet Common Core Standards in Math, K–8
 4. Marian Small (2015). BUILDING PROPORTIONAL REASONING Across Grades and Math Strands, K–8
 5. Marian Small (2017). TEACHING MATHEMATICAL THINKING Tasks and Questions to Strengthen Practices and Processes
 6. Marian Small (2013). Eyes on Math, A Visual Approach to Teaching Math Concepts
 • هیچ
 • ۱,۵۵۶
 • ۱۶ مرداد ۰۱
 • 10
 • قالب:
 • پایه: پیش اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 • موضوع: آمار و احتمال اعداد طبیعی اندازه‌گیری جبر منطق هندسه اعداد کسری، اعشاری و صحیح
 • اگر این ایده را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

  دیدگاه‌ها

  0 0 رای ها
  امتیازدهی به مقاله
  دنبال کردن
  آگاه کردن
  guest
  0 دیدگاه‌ها
  بازخورد (Feedback) های اینلاین
  مشاهده همه دیدگاه ها

  ایده‌های مرتبط

  0