«چی دیدی، چندتا دیدی؟»

غاز کوچولو دوستانش را گم کرده و در جست‌وجوی آنهاست. در این جست‌وجو حیوانات دیگر را به تعداد مختلف می‌بیند و با اعداد یک تا و شمارش آن‌ها آشنا می‌شود. زبان کتاب آهنگین است و بخشی از جملات کتاب زیر صفحه‌ای که برش خورده پنهان شده است.

نویسنده و تصویرگر: استیو و دریل
مترجم: سمیه اربابی‌فر
بازآفرین: شکوه قاسم نیا
ناشر: با فرزندان

  • قالب: معرفی کتاب
  • پایه: پیش اول
  • موضوع: اعداد طبیعی
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar