«نقاشی با اعداد»

در این فایل ۱۰۰ صفحه‌ای اعداد ۱ تا ۱۰۰ به شکل تو خالی آمده‌اند. از این ابزار می توان برای فعالیت‌هایی مانند نقاشی با اعداد استفاده کرد.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: ابزار کاغذی
  • پایه: پیش اول
  • موضوع: اعداد طبیعی
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar