«موش‌ها و اعداد»

موش‌ها بعد از کلی بازی، از خستگی خوابشان می‌برد. مار گرسنه که دنبال غذا می‌گردد چشمش به موش‌ها می‌افتد. مار می‌گوید اول موش‌ها را می‌شمارم و بعد همه آنها را می‌خورم. یک… دو… سه…
اما قصه به همین‌جا ختم نمی‌شود و موش‌ها با ترفندی، از دست مار فرار می‌کنند.

نویسنده و تصویرگر: الن استال والش
مترجم: مژگان کرمی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران (نردبان)

  • قالب: معرفی کتاب
  • پایه: پیش اول
  • موضوع: اعداد طبیعی
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar