«مقایسه روی محور اعداد»

در ابتدای بازی می‌توانید تعیین کنید نقطه انتهایی محور شما تا چه عددی باشد. همچنین با انتخاب گزینه ۷ مقایسه بین عددهای اعشاری کم‌تر از ۱ انجام می‌شود. گزینه timed تعیین می‌کند بازی زمان‌دار باشد یا نه.

وقتی وارد بازی می‌شوید قسمتی از دو محور دیده می‌شود که نقطه‌های ابتدایی و انتهایی هر کدام متفاوت است. روی هر محور یک نقطه مشخص شده‌است که شما باید تعیین کنید عدد کدام نقطه بزرگ‌تر است و روی آن ضربه بزنید. اگر روی show divisions کلیک کنید کامپیوتر محورها را تقسیم‌بندی می‌کند تا مقایسه برای شما راحت‌تر شود.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: تمرین رایانه‌ای
  • پایه: دوم سوم چهارم پنجم ششم
  • موضوع: اعداد طبیعی اعداد کسری، اعشاری و صحیح
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar