«دنبال چی می‌گردی؟»

غاز کوچولو در مزرعه به دنبال شکل مربوط به خودش می‌گردد. در این گشت و گذار و در پرسش از حیوانات مزرعه با اشکال مختلف هندسی آشنا می‌شود و نام آنها را می‌آموزد. پاسخ حیوانات با زبان آهنگین است و متن آهنگین زیر صفحه‌ای که برش خورده پنهان شده است.

نویسنده و تصویرگر: استیو و دریل
مترجم: سمیه اربابی‌فر
بازآفرین: شکوه قاسم نیا
ناشر: با فرزندان

  • قالب: معرفی کتاب
  • پایه: پیش اول دوم
  • موضوع: هندسه
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar