«جدول ۱ تا ۱۰۰»

جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰ یکی از ابزارهای کاربردی در آموزش اعداد دو رقمی و کاوش درباره ارزش مکانی در اعداد دو رقمی است.

این ابزار یک جدول ۱ تا ۱۰۰ مجازی است که می‌توانید اعداد را درآن از ۱ تا ۱۰۰ یا از ۱۰۰ تا ۱ بچینید و با انتخاب رنگ‌ها و کلیک روی هر خانه، الگوهای مختلفی را روی جدول نمایش دهید و برای بازنمایی راه‌حل‌های دانش‌آموزان در جمع و تفریق دو رقمی از آن استفاده کنید.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: ابزار مجازی
  • پایه: اول دوم
  • موضوع: اعداد طبیعی
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar