«یک زرافه و نیم»

«اگر یک زرافه داشتی
و آن زرافه به اندازه نیم زرافه کش می‌آمد
آن وقت یک زرافه و نیم داشتی»

با این شروع فانتزی، سیلور استاین ما را به سفر خیالی پسر بچه با زرافه‌اش دعوت می‌کند و در هر صفحه زرافه را در موقعیتی اضافه بر موقعیت‌های قبل تخیل می‌کند.

«اگر یک زرافه و نیم کلاهی می‌گذاشت سرش
و آن تو یک موش صحرایی زندگی می کرد…
آن وقت یک زرافه و نیم داشتی
با یک موش تو کلاهش

اگر کت و شلوار تنش می‌کردی
و خیلی ماه می‌شد…
آن وقت یک زرافه و نیم داشتی
با یک موش تو کلاهش
با کت و شلوار شیک و ماهش

این اگرها تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که زرافه توی سوراخ موش می‌افتد. از آن به بعد مسیر داستان به عقب بر‌می‌گردد و موقعیت‌ها یکی پس از دیگری از موقعیت قبلی کم می‌شود.

«…
و خلاصه اگر زرافه لباسش را می‌انداخت
تو سبد رخت چرک‌ها
و بعد به اندازه نیم زرافه آب می‌رفت…
آن‌وقت، راحت و بی دردسر
یک زرافه داشتی،
نه بیشتر، نه کمتر»

این کتاب که به صورت دو زبانه به چاپ رسیده است، فرصت خوبی برای درگیر کردن دانش آموزان با مفاهیم اضافه کردن و کم کردن است.

نویسنده و تصویرگر: شل سیلور استاین
مترجم: رضی هیرمند
ناشر: نشر هستان

یک زرافه و نیم

  • قالب: معرفی کتاب
  • پایه: پیش اول دوم
  • موضوع: جبر
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar