«گسترده اعداد»

در این فایل سه صفحه‌ای کارت‌های گسترده نویسی اعداد تا چهار رقمی آمده است.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: ابزار کاغذی
  • پایه: دوم سوم چهارم
  • موضوع: اعداد طبیعی
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar