«چرتکه ارزش مکانی»

این چرتکه قابلیت بارنمایی اعداد تا مرتبه میلیون، عددهای اعشاری و جمع و تفریق‌های ساده را دارد. زیر هر ستون دو علامت [+] و [-] دیده می‌شود. با ضربه روی [+] یک مهره به آن ستون اضافه می‌شود و زمانی که تعداد مهره‌های یک ستون به ۱۰ رسید یک مهره به ستون بعدی اضافه می‌شود. همچنین به کمک [-] یک مهره از آن ستون کم می‌شود. [num] تعیین می‌کند عدد نهایی نمایش داده شود یا نه. برای نمایش عدد اعشاری می‌توانید از [dec] استفاده کنید. اگر می‌خواهید صفحه را پاک کنید روی [zero] ضربه بزنید.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: ابزار مجازی
  • پایه: اول دوم سوم چهارم پنجم
  • موضوع: اعداد طبیعی اعداد کسری، اعشاری و صحیح
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar