«پیراهن و شلوار»

هر پیراهن را در خانه‌های ستون خود و هر شلوار را در خانه‌های ردیف خود قرار بده و ترکیب‌های مختلف را بساز

  • قالب: فایل تعاملی
  • پایه: دوم سوم
  • موضوع: اعداد طبیعی منطق
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar