«پرتاب ۱، ۶، ۶۰، ۶۰۰، ۶۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ جفت تاس»

این ابزار یک مدل از پرتاب جفت تاس را در یک فایل اکسل در اختیارتان قرار می‌دهد.

در صفحه اول این فایل یک جفت تاس سالم شبیه‌سازی شده است که با زدن F9 می توانید آن‌ها را پرتاب کنید و نمودار مرتبط با مجموع عددهای برآمده از تاس‌ها در این پرتاب را ببینید.

در صفحه دوم، مدلی از ۶ جفت تاس سالم، در صفحه سوم ۶۰ جفت تاس سالم، در صفحه چهارم ۶۰۰ جفت تاس سالم، در صفحه پنجم ۶۰۰۰ جفت تاس سالم و در صفحه ششم ۶۰۰۰۰ جفت تاس سالم شبیه‌سازی شده‌اند و با زدن F9 می توانید آن‌ها را همزمان بیندازید و مجموع عددهای برآمده از جفت تاسها در این پرتاب را در نمودار مشاهده کنید. صفحه هفتم، همان صفحه ششم است با این تفاوت که تعداد آمدن هر عدد دربالای ستون مرتبط با آن نوشته شده است.

اگر فونت Dice داشته باشید، در صفحه اول هر عدد را به فرم تاسی آن می‌بینید.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: ابزار مجازی
  • پایه: ششم
  • موضوع: آمار و احتمال
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar