«هیولاهای کسر و اعشار»

هدف بازی این است که هیولایمان را با قدرت ریاضی به خط پایان روبرویش برسانیم.
در صفحه شروع دیوار کسر یک هشتم یا یک دوازدهم را انتخاب می کنیم، یعنی انتخاب می‌کنیم که مخرج کسرهایمان تا ۸ باشد یا تا ۱۲.

پایین آن از ما می پرسد عدد اعشاری هم در جدول باشد یا نه؟
سمت راست هم هیولایمان را انتخاب می کنیم.
بازی نوبتی است و بین ما و رایانه انجام می‌شود. هر بار عبارتی در پایین صفحه نشان داده می‌شود و ما در نوبت خودمان باید از بین خانه هایی که به رنگ نارنجی هستند، عدد مناسب را انتخاب کنیم و پیش برویم. اگر درست انتخاب نکنیم، جلو نخواهیم رفت. کسی که زودتر به خط پایان (دیوار روبه‌رویی هر بازیکن) برسد، برنده بازی است.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: بازی ریاضی
  • پایه: سوم چهارم پنجم ششم
  • موضوع: اعداد کسری، اعشاری و صحیح
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar