«ماشین حساب شکسته!»

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: فعالیت
  • پایه: سوم چهارم پنجم ششم
  • موضوع: اعداد طبیعی
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar