«زمان‌سنج»

گاهی لازم است که زمان انجام یک فعالیت را اندازه بگیرید.

این ابزار، این امکان را به شما می‌دهد که با کلیک روی start آغاز کار را اعلام کنید و پایان کار را با کلیک روی stop ثبت کنید. زمان تا صدم ثانیه ثبت می‌شود.

شما می‌توانید اندازه‌گیری را با کلیک دوباره روی start ادامه دهید یا با کلیک روی reset دوباره به حالت اولیه برگردید.

#تکلیف: حدس می‌زنید که شمردن ۱ تا ۱۰۰ چقدر طول می‌کشد؟ با استفاده از زمان‌سنج، زمان شمردن ۱ تا ۱۰۰ را اندازه بگیرید.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: ابزار مجازی
  • پایه: پیش اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
  • موضوع: اندازه‌گیری
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar