«رادیال»

این ابزارک رسم شکل‌های متقارن است. شکل‌های دارای تقارن محوری یا چرخشی و مرکزی. می‌توانید تعداد خط‌های تقارن یا مرتبه تقارن چرخشی را به دلخواه خود تعیین کنید، رنگ قلم را تغییر دهید، اندازه نوک قلم را تعیین کنید و شکل‌های زیبا رسم کنید.

#تکلیف:
یک نوع تقارن را انتخاب کنید. اگر تقارن محوری را انتخاب کردید، تعداد خط‌های تقارن را به دلخواه تعیین کنید و اگر تقارن چرخشی را انتخاب کردید، مرتبه آن را به دلخواه مشخص کنید. یک شکل بکشید، از آن عکس بگیرید و نوع تقارن آن را بنویسید.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: اپلیکیشن
  • پایه: پنجم ششم
  • موضوع: هندسه
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar