«دزد دریایی هوشمند»

درذ دریایی برای انجام کارهایش باید از کسر استفاده کند، خوردن چند تکه پیتزا، خوردن کیک‌هایی که بتواند حاصل جمعشان را بدست بیاورد، کمک کردن به بزی که روی صخره‌ای گیر افتاده است و با گفتن کسر مساوی که بالای سر بز هست، می‌تواند نجاتش دهد، وقتی سوار الاکلنگ است، می‌تواند با استفاده از مقایسه کسرها خودش را به زمین برساند و ….

این بازی دارای بخش‌های مختلف است:

  • کسر به زبان ساده (Sample fraction) که در آن باید به هر کس یک قسمت پیتزا بدهید و کسر نشان‌دهنده مقدار باقیمانده را از میان کسرها انتخاب کنید.
  • تساوی کسر (Equivalent) که در آن باید کسر مساوی با یک کسر را انتخاب کنید.
  • مقایسه کسر (Comparing) که در آن باید یک هندوانه با کسر بیشتر از کسر مورد نظر را پیدا کنید.
  • جمع کسر () که در آن باید قطعه کیک‌ها را در بشقاب قرار دهید و کسری را که مجموع دو کیک را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.

هر بخش در سه سطح برای بازیکنان طراحی شده: آسان، معمولی و سخت.

با این تنوع می‌توان تکالیف مختلفی با آن طرح کرد.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: اپلیکیشن
  • پایه: سوم چهارم پنجم
  • موضوع: اعداد کسری، اعشاری و صحیح
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar