«در جستجوی قطعه گمشده»

این کتاب قصه دایره‌ای را روایت می‌کند که قطعه‌ای کم دارد و غمگین است. او قِل می‌خورد و جا‌به‌جا پی گمشده‌اش می‌گردد. اگرچه گمشده‌اش را پیدا می‌کند، اما شادی‌ را، در پی یافتن قطعه گمشده‌ بودن، می‌بیند.
مدتی بعد سیلور استاین کتاب «آشنایی قطعه گمشده با دایره بزرگ» را نوشت و قصه را از نگاه قطعه‌ای که دنبال دایره ناقص می گردد، روایت کرد.
بعد از بلندخوانی این کتاب فرصتی دست می‌دهد تا در توجه دانش آموزان را به تک جزء یا یک واحد کامل جلب کرد. یا به این بهانه درباره برخی ویژگی‌های دایره با هم گفت‌و‌گو کنید.

نویسنده و تصویرگر: شل سیلور استاین
مترجم: رضی هیرمندی
ناشر: نشر هستان

در جستجوی قطعه گمشده

  • قالب: معرفی کتاب
  • پایه: دوم سوم چهارم پنجم
  • موضوع: هندسه اعداد کسری، اعشاری و صحیح
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar