«جدول ضرب»

برای تمرین جدول ضرب می‌توانید از این ابزار استفاده کنید.

خوبی آن این است که می‌توانید خودتان را ارزیابی کنید؛ یعنی ضرب‌هایی که درست یا نادرست پاسخ داده‌اید در آن ذخیره می‌شود و می‌توانید با مراجعه به Statistics نتایج را ببینید و برای یاد گرفتن ضرب‌هایی که درست پاسخ نداده‌اید، برنامه‌ریزی کنید.

در ویدیوی زیر می‌توانید چگونگی کار با این اپلیکیشن را ببینید:

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: اپلیکیشن
  • پایه: سوم چهارم پنجم
  • موضوع: اعداد طبیعی
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar