«تقارن-۵»

با توجه به محورهای تقارن، شکل‌ها را در جای مناسب قرار بده.

  • قالب: فایل تعاملی
  • پایه: سوم چهارم پنجم
  • موضوع: هندسه
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar