«تقارن چرخشی در چندضلعی‌های منتظم»

دو تا لغزنده در سمت راست بالا دیده می‌شود.
لغزنده بالایی تعداد ضلع‌های چندضلعی را تعیین می‌کند ، آن را حرکت دهید و چندضلعی مورد نظرتان را بسازید.
لغزنده پایینی، زاویه دوران چندضلعی را مشخص می‌کند. لغزنده را حرکت دهید و تصویر حاصل از دوران چندضلعی را ببینید.

#تکلیف: در یک دور چرخش کامل، تصویر شش‌ضلعی چند بار روی خودش منطبق می‌شود؟ این تعداد، مرتبه تقارن چرخشی شکل را نشان می‌دهد.
مرتبه تقارن چرخشی پنج‌ضلعی منتظم را پیدا کنید.

#تکلیف: کدام چندضلعی‌های منتظم، تقارن مرکزی ندارند؟

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: ابزار مجازی
  • پایه: پنجم ششم
  • موضوع: هندسه
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar