«تعادل اعداد»

این یک ترازوی تعادلی است که تعادل آن به وزنه‌هایی بستگی دارد که روی اعداد قرار می‌دهیم. از این ابزار می‌توان برای نمایش ترکیب‌های جمعی یک عدد وطراحی مسئله‌هایی از نوع مجهول‌یابی استفاده کرد.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: ابزار مجازی
  • پایه: اول دوم
  • موضوع: اعداد طبیعی جبر
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar