«تبدیل کسر بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط»

این ویدیو تبدیل کسرهای بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط را آموزش می‌‌دهد.

  • قالب: فیلم
  • پایه: پنجم ششم
  • موضوع: اعداد کسری، اعشاری و صحیح
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar