«با عددها دوست می‌شوی؟»

در این کتاب عددها با ما حرف می زنند و قصه می‌گویند. نویسنده قصه‌های کوتاهی از هر عدد یک تا نه روایت و سعی می کند کابرد آن عدد را در موقعیت‌های مختلف بیان کند. تصویرگری کتاب به صورت کلاژ است و خواندن آن را برای بچه‌ها جذاب تر کرده است.

نویسنده: لاله جعفری
تصویرگر: علی خدایی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

  • قالب: معرفی کتاب
  • پایه: پیش اول
  • موضوع: اعداد طبیعی
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar