«بازی جمع و تفریق»

گرچه درک مفهوم جمع و تفریق و ساختن حاصل جمع و تفریق دو عدد با استفاده از ترکیب اعداد و استفاده از خاصیتهای جمع بسیار توصیه می‌شود و قرار نیست بچه‌ها زودتر از موعد جمع و تفریق‌های یک رقمی را حفظ شوند؛ ولی تمرین این جمع و تفریق‌ها به روشی بازی‌گونه نیز پیشنهاد می‌شود.
این ابزارک برای تمرین جمع‌ و تفریق‌های اساسی مناسب است. در این ابزارک، تمرین با انواع بازی مانند وصل کردنی، پازلی، مرتب کردنی و دو نفره، انجام می‌شود.

#تکلیف: از صفحه اول انتخاب کن که دوست داری کدام نوع بازی را انجام دهی، انواع بازی‌ها را آزمایش کن. کدام نوع بازی را بیشتر دوست داشتی؟

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: اپلیکیشن
  • پایه: اول دوم سوم
  • موضوع: اعداد طبیعی
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar