«اینجا را فشار بده»

کتاب تعاملی «اینجا را فشار بده» همواره بچه‌ها را غافلگیر می‌کند و در هر صفحه از ایشان می‌خواهد کاری بکنند. مثلاً می‌خواهد که بچه‌ها پنج بار روی نقطه زرد ضربه برنند و یکباره در صفحه بعد پنج تا نقطه زرد ظاهر می‌شود و یا اینکه کتاب را به سمت چپ خم کنند و همین می شود که در صفحه بعد همه نقطه‌ها به سمت چپ ریخته می‌شوند.
انجام فعالیت با این کتاب، دانش آموزان را با شمارش اعداد یک رقمی، جهت‌ها و سه رنگ اصلی آشنا و درگیر می‌کند.

نویسنده: کریستوفر فرنسزچلی
مترجم: سوده فتحعلی
ناشر: نشر دیبایه

اینجا را فشار بده

  • قالب: معرفی کتاب
  • پایه: پیش اول
  • موضوع: اعداد طبیعی
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar