«امتداد تیرها»

«امتداد تیرها»

  • قالب: فعالیت
  • پایه: اول دوم سوم
  • موضوع: هندسه
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar