«اسپیرو»

برای رسم طراحی‌های هندسی که دارای تقارن چرخشی هستند یا از انتقال یک شکل ایجاد می‌شوند، می‌توان از این اپلیکیشن استفاده کرد. در این اپلیکیشن کافی است با انگشت یا قلم نوری خود چنین طرحهایی را ایجاد کنید.
طراحی می‌تواند در دو مدل صورت گیرد. در تنظیمات این اپلیکیشن، در مدل اول، صفحه طراحی حول نقطه مرکز به چند قسمت تقسیم بندی می‌شود (تعداد تقسيمات را می‌توان در تنظیمات تعیین کرد). در مدل دوم، صفحه طراحی به مثلثهای متساوی الاضلاع یکسان تقسیم می‌شود که طراحی متفاوتری از مدل اول را ایجاد می‌کند.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: اپلیکیشن
  • پایه: پنجم ششم
  • موضوع: هندسه
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar