«کسرها در دایره»

قطعات تک‌جزء در دایره‌ها و ساختن کسرهای دیگر با استفاده از آن‌ها، یکی از ابزارهای مفید در آموزش کسر و محاسبات آن است. این ابزار به شکل های مختلف به شکل واقعی و مجازی ساخته شده است. ابزار حاضر یکی از این‌ها است که با استفاده از آن می‌توان کسرها و اعداد مخلوط تا ۴ را نمایش داد.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: ابزار مجازی
  • پایه: سوم چهارم پنجم ششم
  • موضوع: اعداد کسری، اعشاری و صحیح
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar