«چرتکه ارزش مکانی-۲»

این چرتکه قابلیت بازنمایی اعداد تا مرتبه هزار و جمع و تفریق‌های ساده را دارد. زیر هر ستون دو علامت [+] و [-] دیده می‌شود. با ضربه روی [+] یک مهره به آن ستون اضافه می‌شود و زمانی که تعداد مهره‌های یک ستون به ۱۰ رسید مهره‌ها از ستون خارج شده و یک ◀️ ظاهر می‌شود. با کلیک روی فلش یک مهره به ستون بعدی اضافه می‌شود.سمت راست چرتکه علامت (+،-) مشاهده می‌شود که با انتخاب آن می‌توان جمع و تفریق را به صورت عددی بازنمایی کرد.

ابزار مشابه تا طبقه میلیون:

چرتکه ارزش مکانی-۱

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: ابزار مجازی
  • پایه: دوم سوم
  • موضوع: اعداد طبیعی
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar