«پازل چند قطعه»

هر پازل‌ را با کشیدن قطعات به داخل آن پر کنید.
حواستان باشد که قبل از گذاشتن اولین قطعه، نقشه کلی را در ذهن داشته باشید. اگر یک قطعه را اشتباه بگذارید، ممکن است قطعات دیگر درپازل جا نشوند. با کلیک روی قطعه اشتباه، می‌توانید آن را از پازل خارج کنید.
برای عبور از یک پازل و شروع یک پازل دیگر در همان سطح، می‌توانید RESET LEVEL را بزنید.

#تکلیف: از پازل‌هایی که حل کردنشان برایت سخت بود و مجبور شدی چند بار روی آن‌ها کار کنی، عکس بگیر.
#تکلیف: یک پازل شبیه این پازل‌ها روی کاغذ طراحی کن.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: اپلیکیشن
  • پایه: دوم سوم چهارم پنجم ششم
  • موضوع: هندسه
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar