«شکل‌های هم‌شکل»

«پروانه‌ها»

«رنگین کمان»

«تخم‌مرغ‌ها»

  • قالب: کاربرگ
  • پایه: پیش اول
  • موضوع: هندسه
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar