«بازنمایی طولی و دایره‌ای و تساوی کسرها»

در این فعالیت باید دایره‌ های کوچک را که درونشان شکل یا عدد قرار دارد درون دایره های بزرگ تر مناسب قرار دهید. یعنی بازنمایی‌های مختلف کسرها را به هم متصل کنید. همچنین باید از دانشتان درباره کسرهای مساوی برای گذاشتن اعداد کسری در دایره‌ها کمک بگیرید.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: تمرین رایانه‌ای
  • پایه:
  • موضوع: اعداد کسری، اعشاری و صحیح
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar