«تَنگرام»

تنگرام یکی از ابزارهایی است که با آن فعایت‌های مختلفی می‌توان در حوزه هندسه، اندازه‌گیری و کسرها طراحی کرد.

در این فایل ۴ صفحه‌ای تنگرام در دو اندازه و به صورت رنگی و ساده آمده است.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: ابزار کاغذی
  • پایه: دوم سوم چهارم
  • موضوع: اندازه‌گیری هندسه اعداد کسری، اعشاری و صحیح
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar